Sheera Ghafar

ASIA - Malaysia

Sheera Ghafar

Sheera Ghafar is a writer for one of Malaysia’s major political organizations. She writes on a wide range of topics and is particularly interested in writing about social issues such as poverty and oppression.


Sheera Ghafar ialah penulis untuk salah satu parti politik terbesar di Malaysia. Dia menulis tentang pelbagai topik, dan mempunyai minat khusus dalam isu sosial seperti kemiskinan dan penindasan.

By Sheera Ghafar