Maskiah Haji Masrom

ASIA - Malaysia

Maskiah Haji Masrom

Maskiah Haji Masrom was born in Johor, Malaysia. She has written more than 50 short stories, four novels, three collections of short stories, two poetry collections and a textbook on speeches. So far, she has won more than 30 writing competitions including the Malaysian Literary Prize, the Utusan Group Literary Prize and the Darul Takzim Literary Prize. The author holds a Doctor of Philosophy in Malay Letters. 


 Maskiah Haji Masrom dilahirkan di Johor, Malaysia. Beliau telah menulis lebih daripada 50 buah cerpen, empat buah novel, tiga buah kumpulan cerpen, dua buah buku kumpulan puisi dan sebuah buku teks ucapan. Setakat ini, beliau telah memenangi lebih daripada 30 kali pertandingan menulis termasuk Hadiah Sastera Perdana Malaysia, Hadiah Sastera Kumpulan Utusan dan Hadiah Sastera Darul Takzim. Penulis berkelulusan Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Persuratan Melayu. 

By Maskiah Haji Masrom